Thư viện Lạc Hồng
The complete guide to Linux system administration

Ký hiệu xếp giá
005.432W455
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - Australia: Course Technology, 2005
Mô tả
869tr ; 24 cm
ISBN
9780619216160
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Linux system
Ngày cập nhật
24/11/2008 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book guides you through the basics of Linux tachnology and trains you as a system adminitrator to maintain a Linux server that other users rely on for e-mail, web, database, networking, or other system services.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000373  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 599