Thư viện Lạc Hồng
Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng và xộ TCVN về hệ thống quản lý môi trường

Ký hiệu xếp giá
363.795 97 Qu-T
Dewey
363.795 97
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
87tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 11:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Hệ thống quản lý môi trường - Quy định với hướng dẫn sử dụng 2. Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ 3. Hướng dẫn đánh giá môi trường - nguyên tắc chung 4. Hướng dẫn đánh giá môi trường - Thủ tục đánh giá - Đánh giá hệ thống quản lý môi trường 5. Hướng dẫn đánh giá môi trường - chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000807  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 635