Thư viện Lạc Hồng
SUSE Linux enterprise server security

Ký hiệu xếp giá
005.8E1919
Dewey
005.8
Xuất bản
1. - Australia; Boston: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
336tr ; 24 cm
ISBN
9781428322233
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/11/2008 10:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: General Considerations and Definition of Terms; Host Security; AppArmor; Cryptography: Basics and Practical Application; Network Security; General Firewall Design; Packet Filters; Application-Level Gateways; Virtual Private Networks; Intrusion Detection and Insident response; LiveFire Exercise.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000487  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 591