Thư viện Lạc Hồng
Security awareness: applying practical security in your world

Ký hiệu xếp giá
005.8C565 2007
Dewey
005.8
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
248tr ; 24 cm
ISBN
9781418809690
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Security
Ngày cập nhật
24/11/2008 10:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Introduction to Security; Destop Security; Internet Security; Personal Security; Network Security; Enterprise Security.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000334  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 606