Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch chiều cao

Ký hiệu xếp giá
711Qu-C
Dewey
711
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
150tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 02:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm chung về quy họach mặt đường Chương 2: Các phương pháp thiết kế quy hoạch mặt đường Chương 3: Quy hoạch mặt đứng các thành phần đất đai thành phố Chương 4: Việc xác định khối lượng và khoảng cách vận chuyển đất Chương 5: Mạng lưới thoát nước mưa
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000808  Còn  Rỗi          
100000809  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1845