Thư viện Lạc Hồng
Java programming: program design including data structures

Ký hiệu xếp giá
005.133M2512
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
1580tr ; 23 cm
ISBN
9781418835408
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Java programming
Ngày cập nhật
24/11/2008 05:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Java Programming: Program Design Including Data Structures started as a collection of brief examples, exercise, and leghthy programming examples. It soon turned into a collection large enough to develop into a text. The approach taken in this book to present the material is, in fact, driven by the students' demand for clarity and readability. Most of the examples in this book resulted from student interaction in the classroom.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000445  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1561