Thư viện Lạc Hồng
Principles of information security

Ký hiệu xếp giá
005.8W615p
Dewey
005.8
Xuất bản
3. - Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
598tr ; 24 cm
ISBN
9781423901778
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
information security
Ngày cập nhật
26/11/2008 08:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides a broad review of the entrire field of infomation security, background on many related elements, and enough detail to faciliate an understanding of the topic as a whole. The book covers the terminogy of the field, the history of the discipline, and strategies for managing an information security program.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000385  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 588