Thư viện Lạc Hồng
Java programming: from problem analysis to program design

Ký hiệu xếp giá
005.133M2512j 2008
Dewey
005.133
Xuất bản
3. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
1055tr ; 24 cm
ISBN
9781423901358
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Java programming
Ngày cập nhật
26/11/2008 10:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: An overview of computers and Progamming languages; Basic elements of Java; Introduction to objects and input/output; Conttrol structures: selection, repetition; Graphical User Interface (GUI) and object-oriented design (OOD); User-Defined Methods; User-Defined classes and ADTs; Arrays; Applications of array (searching and sorting) and Strings; Inheritance and polymorphism; Handling exceptions and events; Advanced GUIs and graphics; Recursion.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000302  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1412