Thư viện Lạc Hồng
Guide to UNIX using Linux

Ký hiệu xếp giá
005.432P1752
Dewey
005.432
Xuất bản
4. - Australia: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
697tr ; 24 cm
ISBN
9781418837235
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
UNIX, Linux
Ngày cập nhật
26/11/2008 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provies a solid beginning for general UNIX/Linux users, programmiers, and systems administrators. General users will appreciate learning how to use UNIX/Linux utilities, how to employ command-line commands, and how to use the X Window-based GNOME and KDE interfaces.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000306  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 736