Thư viện Lạc Hồng
Computer security and penetration testing

Ký hiệu xếp giá
005.8B324
Dewey
005.8
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
414tr ; 23 cm
ISBN
9781418048266
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Computer security
Ngày cập nhật
26/11/2008 10:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Ethics of Hacking and Cracking; Reconnaissance; Scanning Tools; Sniffers; TCP/IP Vulnerabilities; Encryption and Password Cracking; Spoofing; Session Hijacking; Hacking Network Devices; Trojan Horses; Denial-of-Service Attacks; Buffer Overflows; Programming Exploits; Mail Vulnerabilities; Web Application Vulnerabilities; Windows Vulnerabilities; Linux Vulnerabilities; Incident Handling.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000326  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1041