Thư viện Lạc Hồng
Modern Software Development Using Java

Ký hiệu xếp giá
005.133T986
Dewey
005.133
Xuất bản
2. - Boston: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
946tr ; 24 cm
ISBN
9781423901235
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Software Development
Ngày cập nhật
28/11/2008 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Table of Contents: Overview of modern Software Development; Object - Oriented Software Development; Algorithms and Data Structures; Modern Programming Techniques
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000362  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 632