Thư viện Lạc Hồng
Security+ guide to network security fundamentals

Ký hiệu xếp giá
005.8C565
Dewey
005.8
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Course Technology Cengage Learning, 2005
Mô tả
550tr ; 24 cm
ISBN
9780619215668
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
network security
Ngày cập nhật
28/11/2008 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Information Security Fundamentals; Attackers and Their Attacks; Security Basics; Security Baselines; Securing the Network Infrastructure; Web Security; Protecting Advanced Communications; Scrambling through Cryptography; Using and Managing Keys; Operational Security; Policies and Procedures; Security Management; Advanced Security and Beyond.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000361  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1525