PHP 6 fast & easy Web development

Ký hiệu xếp giá
006.76 M5283P
Dewey
006.76
Xuất bản
1. - Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
564tr ; 23 cm
ISBN
9781598634716
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/12/2008 08:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Getting Started; The Absolute Basics of Coding in PHP; Start With the Stuff; Getting to Know Your MySQL Database;User Authentication and Tracking; Creating Your Own Contact Management System; Additional Project Examples; Appendixes.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000371  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 612