Thư viện Lạc Hồng
Computer security assurance using the common criteria

Ký hiệu xếp giá
005.8M563
Dewey
005.8
Xuất bản
1. - Clifton Park, NY: Delmar Learning, 2005
Mô tả
278tr ; 24 cm
ISBN
9781401862657
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/12/2008 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Building Trust in Security Systems; The Pieces of the Common Criteria (CC) Puzzle; Evaluation Phase; Appendixes.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000331  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 623