Thư viện Lạc Hồng
Business data communications: introductory concepts and techniques

Ký hiệu xếp giá
004.6S5453
Dewey
004.6
Xuất bản
4. - London: Thomson Course Technology, 2004
Mô tả
28 cm
ISBN
9780789568069
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business data
Ngày cập nhật
08/12/2008 10:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides a basic understanding of data communications systems needed in today's business environment. Students should have a basic understanding of computers and algebra and should have completed at one programming course.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000475  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1178