Thư viện Lạc Hồng
Contemporary corporate finance

Ký hiệu xếp giá
658.15M148
Dewey
658.15
Xuất bản
11. - Mason, Ohio: South-Western, Cengage Learning, 2008
Mô tả
784tr ; 26 cm
ISBN
9780324657906
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
corporate finance
Ngày cập nhật
08/12/2008 04:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Determinants of Valuation; The Capital Invetsment Decision; The Cost of Capital, Capital Structure, and Dividend Policy; Working Capital Management; Additional Topics in Contemporary Corporate Finance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000471  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 382