Thư viện Lạc Hồng
Corporate finance

Ký hiệu xếp giá
658.15M496
Dewey
658.15
Xuất bản
2. - Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2007
Mô tả
118tr ; 26 cm
ISBN
9780324648683
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Corporate finance
Ngày cập nhật
08/12/2008 04:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Valuation, Risk, and Return; Capital Budgeting; Capital Structure and Dividend Policy; Long-Term Financing; Options, Derivatives, and International Financial Management; Short-Term Financing Decisions; Special Topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000364  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 844