Thư viện Lạc Hồng
Fundamentals of financial management

Ký hiệu xếp giá
658.15B855
Dewey
658.15
Xuất bản
11. - Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2007
Mô tả
714tr ; 28 cm
ISBN
9780324319804
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial management
Ngày cập nhật
09/12/2008 08:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book inclues: Introduction to Financial Management; Fundamental Concepts in Financial Management; Financial Assets; Investing in Long-Term Assets: Capital Budgeting; Capital Structure and Dividend Policy; Working Capital and Financial Forecasting; Special Topics in Financial Management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000435  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 848