Thư viện Lạc Hồng
Cấp nước đô thị - Định hướng phát triển đến năm 2020

Ký hiệu xếp giá
628.102 959 7Câ-T
Dewey
628.102 959 7
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1998
Mô tả
81tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 02:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Quyết định số 63/1998/QĐ --TTg, của TTướng chính phủ vè việc phê duyệt Định hướng phát triển Cấp nước đô thị đến năm 2020 2. Định hướng phát triển Cấp nước đô thị 3. Hiện trạng các nhà máy nước 4. Bảng liệt kê các dự án đã và đang thực hiện về cấp nước đô thị 5. Các dự án đã được thực hiện 6. Dự báo đầu tư ngành cấp thoát nước 7. Các cơ sở sx vật tư và thiết bị cho ngành CTN 8. Dự báo nhu cầu đường ống cấp nước đến năm 2020 9. Danh mục 26 nhà máy nước thuộc các tỉnh , thành phố nâng ấp, cải tạo, xây dựng khẩn cấp 10. Vật tư thiết bị cho 26 nhà máy nước 11. Các trường và tổ chức đào tạo có liên quan đến ngành cấp nước 12. Nguồn nước 13. Một vài số liệu về cấp nước một số thành phố thuộc các nước châu Á và vùng thái bình dương 14. Một số tiêu chuẩn vệ sinh trong lĩnh vực cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt trên thế giới 15. Một số tiêu chuẩn tạm thời trong lĩnh vực thoát nước và vệ sinh môi trường ở VM 16. Phân chia dân số đô thị và nông thôn theo đơn vị hành chính 17. Chỉ tiêu phấn đấu chống thất thoát, thất thu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000812  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 576