Thư viện Lạc Hồng
Các công nghệ thích hợp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn - Cẩm nang

Ký hiệu xếp giá
690.554Ca-T
Dewey
690.554
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1996
Mô tả
184tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 03:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Đường Phần 2: Nước Phần 3: Năng lượng Phần 4: Vật liệu xây dựng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000813  Còn  Rỗi          
100000814  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 841