Thư viện Lạc Hồng
Java programming: guided learning with early objects

Ký hiệu xếp giá
005.133M2512 2008
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
1019tr ; 24 cm
ISBN
9781423901624
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Java programming
Ngày cập nhật
09/12/2008 10:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book inclues: An Overview of Computers and Programming Languages; Basis Elements of Java; Input/Output; Introduction to Objects and Classes; Control Structures: Selection, Repetition; User-Defines Methods and Classes; Arrays; Applications of Arrays (Sorting and Searching) and Strings; Inheritance and Polymorphism; Exception Handling and Events; Recursion; Generics, Dynamic Representations, and Colections.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000372  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 363