Thư viện Lạc Hồng
Biochemistry

Ký hiệu xếp giá
572G2398b 2007
Dewey
572
Xuất bản
updated third edition. - Australia: Thomson Brooks/Cole, 2007
Mô tả
1087tr ; 29 cm
ISBN
9780534410209
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/12/2008 10:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book inclues: Molecular Components of Cells; Protein Dynamics; Metabolism and Its Regulation; Information Transfer.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000462  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 840