Thư viện Lạc Hồng
Wireless telecommunications systems and networks

Ký hiệu xếp giá
621.384 M500L
Dewey
621.384
Xuất bản
1. - Australia: Thomson Delmar Learning, 2006
Mô tả
644tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2008 08:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book will provide the reader with a detailed look at two basic wireless industry segments: the wireless cellular industry and the industries that produce products that provide wirweless extensions to wired IEEE 802.x data networks and wireless connectivity to the internet.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000346  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1819