Thư viện Lạc Hồng
Introduction to applied econometrics

Ký hiệu xếp giá
330.01519 S8491
Dewey
330.01519
Xuất bản
1. - Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole, 2005
Mô tả
913tr ; 24 cm
ISBN
9780534369163
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Economic
Ngày cập nhật
10/12/2008 08:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Economic Data and Economic Models; Statistical Inference; Relationships between Variables; Simple Regression; Supplementary Topics in Regression; Matters of Functional Form; Applications to Production Functions; Multiple Regression; Application to Economic Growth; Dummy Variables and Restricted Coefficients; Applications to Cost Functions; Model Discovery; Nonlinear Regression; Heteroskedasticity; Time Series: Some Basic Concepts; Fluctuations; Trends; Cointegration.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000392  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 388