Thư viện Lạc Hồng
Security+ Guide to Network Security Fundamentals

Ký hiệu xếp giá
005.8C565s
Dewey
005.8
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
171tr ; 23 cm
ISBN
9781428360853
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Security
Ngày cập nhật
10/12/2008 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Table of Contents: New Challenges in Security; Network and Communication Defenses; Desktop Security; Internet Security; Microsoft Windows Vista Security.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000391  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1436