Thư viện Lạc Hồng
Understanding operating systems

Ký hiệu xếp giá
005.43 M4788
Dewey
005.43
Xuất bản
5. - Boston: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
577tr ; 24 cm
ISBN
9781423901600
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
operating systems
Ngày cập nhật
10/12/2008 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is structured to explain the functions of an operating system regardless of the hardware that houses it. The organization addresses a recurring problem with text books about technologies that continue to evolve-that is, the constant advances in evolving subject matter make textbooks solely devoted to them immediately outdated.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000327  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 959