Hacking Web services

Ký hiệu xếp giá
005.8 S5258
Dewey
005.8
Xuất bản
1. - Charles River Media, Inc., 2007
Mô tả
338tr ; 23 cm
ISBN
9781584504801
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Hacking Web
Ngày cập nhật
10/12/2008 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book takes an in-depth look at new concepts and tools and provides Web services assessment methodologies from different perspectives. It will stand out as a complete practical guide for web services security and assessment methodology, and will cover critical aspects in detail with case studies and real-life demos.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000352  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 450