Thư viện Lạc Hồng
JavaScript

Ký hiệu xếp giá
005.276G679
Dewey
005.276
Xuất bản
4. - Boston: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
700tr ; 24 cm
ISBN
9781423901501
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
JavaScript
Ngày cập nhật
10/12/2008 11:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book teaches Web page development with JavaScript for students with little programming or database experience. It is compatible with recent Web browsers including Microsoft Internet Explorer 4.0 and later and Netscape 6.0 and later, along with advanced topics including object-oriented programming, the Document Object Model (DOM), and AJAX.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000358  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 423