Thư viện Lạc Hồng
Corporate finance: a focused approach

Ký hiệu xếp giá
658.15E336c 2008
Dewey
658.15
Xuất bản
3. - Canada: South-Western, Cengage Learning, 2008
Mô tả
680tr ; 26 cm
ISBN
9780324655681
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2008 02:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Fundamental Concepts of Corporate Finance; Securities and Their Valuation; Projects and Their Valuation; Corporate Valuation and Governance; Strategic Financing decisions; Special Topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000384  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 429