Thư viện Lạc Hồng
Global financial markets

Ký hiệu xếp giá
332.042 G4535
Dewey
332.042
Xuất bản
1. - D.C. Heath, 1994
Mô tả
583tr ; 26 cm
ISBN
9780669246056
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial markets
Ngày cập nhật
10/12/2008 02:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: A Framework for International Finance; Foreign - Exchange Prediction and Hedging Tools; International Banking and Credit Markets; International Capital Markets; International Financing; Review Section.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000329  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1173