MCSE guide to managing a Microsoft Windows Server 2003 network, enhanced

Ký hiệu xếp giá
005.44 E1919
Dewey
005.44
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
585tr ; 24 cm
ISBN
9780619217532
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Microsoft Windows Server 2003
Ngày cập nhật
10/12/2008 03:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is designed to introduce the reader to the major areas of network and network service configuration on Windows Server 2003. In addition, this book contains information exam #70-291, Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000398  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 991