Thư viện Lạc Hồng
MCSE guide to Microsoft Windows XP professional

Ký hiệu xếp giá
005.44S8497
Dewey
005.44
Xuất bản
2. - Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
585tr ; 24 cm
ISBN
9780619217518
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Microsoft Windows XP
Ngày cập nhật
10/12/2008 03:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book offers you real-world examples, interactive activities, and hundreds of hands-on activities that reinforce key concepts and help you prepare for a career in Microsoft network administration. This book also features troubleshooting tips for solutions to common problems that you will encounter in the realm of Windows XP Professional administration.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000441  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1581