Thư viện Lạc Hồng
Ván khuôn và giàn giáo

Ký hiệu xếp giá
690.028Va-G
Dewey
690.028
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
222tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 03:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Nguyên tắc chung Phần 2: Giàn giáo trong công tác ván khuôn Phần 3: Các loại ván khuôn Phần 4: Những yêu cầu chung về kỹ thuật Ván khuôn và giàn giáo Phần 5: Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000818  Còn  Rỗi          
100004006  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3529