Thư viện Lạc Hồng
Principles of incident response and disaster recovery

Ký hiệu xếp giá
658.478W615
Dewey
658.478
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
558tr ; 24 cm
ISBN
9781418836634
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
incident response
Ngày cập nhật
10/12/2008 04:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides an overview of contingency operrations- including its components and a thorough treatment of the administration of the planning process for incident response, disaster recovery, and business continuity planning. It can be used to support course delivery for information-security-drivan programs targeted at Information Technology students as well as support IT management and technology management curricula aimed at business or technical management students.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000461  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 569