Thư viện Lạc Hồng
Practical problems in mathematics for information technology

Ký hiệu xếp giá
004.0151V495
Dewey
004.0151
Xuất bản
1. - Delmar Cengage Learning, 2008
Mô tả
145tr ; 24 cm
ISBN
9781428322004
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
mathematics, information technology
Ngày cập nhật
11/12/2008 08:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The text begins with review of basic mathematics and algebra and progresses through more advanced topics such as namber systems, set theory, and logic. The book is designed to be used at either the secondary or postsecondary level. Instructors may choose to use this book as a standalone text or as a supplemental workbook to a theory-based text.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000355  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1249