Thư viện Lạc Hồng
Autocad 2008 essentials

Ký hiệu xếp giá
006.68H1984
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - Hingham, MA: Infinity Science Press LLC, 2008
Mô tả
316tr ; 23 cm
ISBN
9781934015063
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Autocad 2008
Ngày cập nhật
11/12/2008 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book will cover the basic and intermediate levels of knowledge in AutoCAD 2008. It includes: Introduction to AutoCAD 2008; Drafting Using AutoCAD 2008; How to Set up Your Drawing; A Fwe Good Construction Commands; Modifying Commands; Dealing with Blocks; Hatching; Text and Tables; Dimensioning your drawing; Plotting Your Drawing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000350  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1003