Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

Ký hiệu xếp giá
690.042Th-T
Dewey
690.042
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
89tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 03:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: LÝ THUYẾT 1. Phân tích đặc điểm công trình 2. Thống kê cấu kiện 3. Chọn thiết bị treo buộc 4. Xác định các thông số cẩu lắp 5. Chọn cần trục 6. Chọn vị trí đứng và đường đi của cần trục 7. Chọn phương án lắp ghép 8. Lập biểu đồ tiến độ thi công Phần 2: THÍ DỤ 1. Đặc điểm công trình 2. Tính toán thiết bị các phương án thi công 3. Các biện pháp kỹ thuật trong lắp ghép 4. Kỹ thuật an toàn lao động trong quá trình lắp ghép 5. Tính toán các chỉ tiêu lựa chọn phương án 6. Phương tiện bốc xếp và vận chuyển các cấu kiện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000819  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1162