Thư viện Lạc Hồng
Historical geology: evolution of earth and life through time

Ký hiệu xếp giá
551.7W633h 2007
Dewey
551.7
Xuất bản
5. - Australia: Thomson Brooks/Cole, 2007
Mô tả
440tr ; 28 cm
ISBN
9780495105879
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/12/2008 09:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The goal of this book is to provide students with an understanding of the principles of historycal geology and how these principles of historical geology and how these principles are applied in unraveling Earth's history. It is our intent to present the geologic and biologic history of Earth, not as a continuum of interrelated events reflecting the underlying geologic and biologic principles and processes and processes that have shaped our planet and life upon it.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000411  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1570