Thư viện Lạc Hồng
Case Studies: financial accounting & disclosure

Ký hiệu xếp giá
657 C289
Dewey
657
Xuất bản
1. - Australia: Thomson, 2005
Mô tả
175tr ; 25 cm
ISBN
9780170122764
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial accounting
Ngày cập nhật
11/12/2008 10:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book features 75 case studies that have been classified and grouped into 18 topics. All cases are based on actual or realistic business situations drawn from published financial statements, press reports, magazine stories and other source documents, and also from personal experience.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000312  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 739