Thư viện Lạc Hồng
Microsoft Visual C# 2008: an introduction to object-oriented programming

Ký hiệu xếp giá
005.117F2454m
Dewey
005.117
Xuất bản
3. - Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
712tr ; 24 cm
ISBN
9781423902553
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Microsoft Visual C#
Ngày cập nhật
11/12/2008 10:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides the beginning programmer with a guide to developing programs in C#, a language created by the Microsoft Corporation as part of the .NET Framework and visual Studio platform. It provides you with a solid background in good object-oriented progrmming techniques and introduces you to object-oriented terminology using clear, familiar language. It presents C# programming concepts, enforcing good style, logical thinking, and the object-oriented paradigm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000476  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1309