Successful IT Projects

Ký hiệu xếp giá
658.404 D138
Dewey
658.404
Xuất bản
1. - Australia: Thomson, 2007
Mô tả
345tr ; 25 cm
ISBN
9781844806997
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
IT Projects
Ngày cập nhật
11/12/2008 10:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to projects and projects management; project selection; Research methods; Managing progress and change; project planning: activities and schedules, cost management; Leardership and teamworking; project quality management; project risk management; project review and reflection; Answers to review questions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000339  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 902