Thư viện Lạc Hồng
Software security technologies: a programmatic approach

Ký hiệu xếp giá
005.8S61794
Dewey
005.8
Xuất bản
1. - [Boston]: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
480tr ; 24 cm
ISBN
9781428319455
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/12/2008 11:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides the right mix of theoretical concepts and practical software security programming and will be highly valuable for anyone who wants to get started in the field of software security. It is divided into three parts: Security Theories and Concepts; Security Proframming; Security in Practice.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000465  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 598