Thư viện Lạc Hồng
Guide to firewalls and network security with intrusion detection and VPNs

Ký hiệu xếp giá
005.8G94652
Dewey
005.8
Xuất bản
2. - Boston, Massachusetts: Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
496tr ; 24 cm
ISBN
9781435420168
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
firewalls
Ngày cập nhật
11/12/2008 11:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is intended to provide an introduction to firewalls and other network security components that can work together to creat an in-depth defensive perimeter around a local area network (LAN). It provies faculty and students with a single resource that combines the managerial background required for successful network security administration with the technical content required to design, select, and implement many common networking defenses.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000323  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 502