Thư viện Lạc Hồng
Oracle 10g database administrator: implementation & administration

Ký hiệu xếp giá
005.86P883
Dewey
005.86
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
744tr ; 24 cm
ISBN
9781418836658
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Oracle 10g
Ngày cập nhật
12/12/2008 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This textbook is a detailed guide to basic database administration for the Oracle 10g database. The database administrator (DBA) uses the techniques demonstrated in the book, wich are essential for creating the initial database and configuring the storage space, tables, users, and security for a database. The book is a basic guide because it covers some of the first concepts that a DBA needs, omitting more advanced topics such as network configuration and performance tuning.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000383  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1224