Thư viện Lạc Hồng
Python programming for the absolute beginner

Ký hiệu xếp giá
005.133D2727
Dewey
005.133
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
447tr ; 24 cm
ISBN
9781598631128
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Python programming
Ngày cập nhật
12/12/2008 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The game over program; Types, Variables, and Simple I/O;The Guess my number GameThe Word Jumble game; List and Dictionaries; Functions; Files and exceptions; Software objects;Object-oriented programming; Gui Development; Graphics; Sound, Animation, and Program Development.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000309  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1103