Thư viện Lạc Hồng
Principles of operating systems: design & applications

Ký hiệu xếp giá
005.43S9292
Dewey
005.43
Xuất bản
1. - [Boston, Mass.]: Course Technology, 2008
Mô tả
580tr ; 24 cm
ISBN
9781418837693
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
operating systems
Ngày cập nhật
12/12/2008 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book begins with an introduction that highlights history, structure and organization, system calls, and bootstrapping. Following this introduction, It examine in some depth each of the major areas of operating system responsibility: processes, memory, I/O devices, and file systems. The final two topics are secutity and disttributed systems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000446  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 832