Thư viện Lạc Hồng
Money and banking: a policy-oriented approach

Ký hiệu xếp giá
332C9528
Dewey
332
Xuất bản
1. - Boston: Houghton Mifflin Co., 2007
Mô tả
588tr ; 24 cm
ISBN
9780618161256
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Money, Financial
Ngày cập nhật
12/12/2008 02:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Money and the Financial System; Fundamentals of Banking; Macroeconomics; Monetary Policy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000466  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 921