Thư viện Lạc Hồng
Introduction to biotechnology and genetic engineering

Ký hiệu xếp giá
660.65N100-I
Dewey
660.65
Xuất bản
1. - Massachusetts: Infinity Science Press LLC, 2008
Mô tả
798tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/12/2008 03:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to Biotechnology; Biomolecules; The cell and development; Genetics and molecular biology; Protein and Manipulations; Cell-Culture technology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000450  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1640