Thư viện Lạc Hồng
Finance for entrepreneurs

Ký hiệu xếp giá
658.15L434
Dewey
658.15
Xuất bản
3. - Mason, Ohio: South-Western, Cengage Learning, 2008
Mô tả
717tr ; 26 cm
ISBN
9780324561173
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Finance
Ngày cập nhật
15/12/2008 03:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book incluces: Background and Environment; Organizing and Operating the Venture; Planning for the Future; Creating and Recognizing Venture Value; Structuring Financing for the Growing Venture; Exit and Turnaround Strategies; Capstone Cases.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000378  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 662