Thư viện Lạc Hồng
Essentials of managerial finance

Ký hiệu xếp giá
658.15B555
Dewey
658.15
Xuất bản
14. - Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2008
Mô tả
834tr ; 26 cm
ISBN
9780324422702
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
managerial finance
Ngày cập nhật
15/12/2008 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to Managerial Finance; Essential Concepts in Mnagerial Finance; Valuation-Financial Assets; Valuation-Real Assets (Capital Budgeting); Cost of Capital, Leverage, and Dividend Policy; Working Capital Management; Strategic Planning and Financing Decisions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000320  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1959